lördag 27 april 2019

Varmt välkomna till årets Flygaretrolling!

Jajamen, nu är det dags igen.
Slaget om Värmeln ska avgöras ännu en gång!

Nedan följer den vanliga infon om tävlingen. Dessutom lite ny info angående fiskeregler och ett speciellt trollingkort för Värmeln. Så orka er gärna genom hela texten :-)
Inbjudan till trollingtävling

 på Värmeln 30/5 2019

Anmälan och frågor till Böjda Spön Arvika 0570-711 690

Max 30 båtar, först till kvarn. Avgift 500:- (betalas på plats)

OBS!! Ta med digitalkamera/telefon p.g.a. C&R

Som vanligt 100% C&R. Ni får mäta in samtliga gäddor över 60cm. Sen räknar vi om till en fiktiv vikt. Avrundning nedåt till närmsta cm gäller.
Träningsfiske förbjudet 10 dagar innan.
Priser för högsta totalvikter och störst gädda. Bl.a. 5000:- i 1:a pris
Korv och dricka finns att köpa.

Regler
 • Endast trollingfiske, det är inte tillåtet att kasta ut betet, utan det skall släppas ut bakom båten.
 • Fiske får endast bedrivas inom tävlingsområdet, se sjökort.
 • Flytväst / flytoverall är obligatoriskt.
 • Varje team har själva ansvar för eventuella skador på annans egendom.
 • Max antal spön/beten är 6 st.
 • Endast artificiella beten, betesfisk är inte tillåten.
 • Endast Gädda räknas, all annan fångst ska också ovillkorligen returneras, med största möjliga skonsamhet.
 • Minimimått är 60 cm.
 • Deltagare måste vara innanför piren innan tävlingstidens slut.
 • Alla team måste vara representerade av minst 1pers från besättningen vid kaptensmöte.
 • Ingen alkohol på sjön.
 • Övrigt gäller allmänna sjöregler och speciellt högerregeln.
 • Bryter ett team mot regelförordningen, kan det leda till diskvalifikation.
 • Deltagande sker på egen risk.
Tider

Start efter kaptensmöte 08.00

Målgång 17.00

Välkomna hälsar Böjda Spön och Värmelns FVO.


Nya regler för Värmeln!

I år har det tillkommit en del nya fiskeregler på Värmeln. Detta för att sjöns båda FVO:n nu äntligen har fått exakt samma regler.
Jag drar lite snabbt de senaste reglerna. Mer info finns på informationstavlor runtom sjön, på IFiske.se och genom telefonkontakt med:

Per-Erik Sjökvist 070-231 58 72
Robert Sjöberg 070-556 78 55
Markus Jansson Vallin 070-219 72 14
Christian Karlsson 070-527 48 00

Minimått och restriktioner:
Gädda + 100 cm BÖR återutsättas
Öring och lax. Minimått 60 cm. Fiskeförbud årligen mellan 1 september - 31 december
Gös. Fönsteruttag. Endast fiskar mellan 45 - 75 cm får tas upp. Övriga ska släppas tillbaka. Max två fiskar per tillfälle/dag. Fiskeförbud mellan 1 maj - 15 juni.

Nytt är att samtliga fiskekort gäller mellan 1 maj - 30 april.
Det är alltså inte datum till datum längre.

Nytt är också ett speciellt trollingkort!
Man får nu trolla med 6 spön om man köper det nya trollingkortet. Samtliga intäkter från dessa är öronmärkta och ska användas till utplantering av fisk och fiskevårdande åtgärder.
OBS. Trollingkortet gäller enbart Värmeln och inte tillhörande övriga vatten.

Priser för trollingkortet:
Dagkort: 100:-
Veckokort: 300:-
Årskort: 800:-

Tidigare fick man trolla med 3 spön efter båten med ett vanligt fiskekort. Detta ändras nu till 2 spön iom det nya trollingkortet.

Fiskekort kan köpas på ett flertal serviceställen, bl.a Brunskogs El och Coop i Vikene.
Dessutom på IFiske.se eller så kan man även numer swisha vid lösen av kort.

Swishnumret är 123 212 1663  Ange namn, val av fiskekort och datum.

VÄL MÖTT PÅ SJÖN!

Tjipp//Micke