söndag 12 oktober 2014

Veckans gåta.....

Vad blir det om man samlar ihop biologer, markägare, skogsfolk, länsstyrelsefolk, kraftstationsägare, folk från LRF och naturintresserade. Toppar det hela med en fiskegalning, trycker in dom i en buss och kör ut dom rakt ut i den värmländska vildmarken. Bland vargar och kantareller.
Vad blir det då?

Jo det blir en väldigt blöt men samtidigt väldigt intressant dag.
Jag passade på att delta i en "Vattendragsvandring vid Slorudsälven" som By och Borgviksälvens vattenråd arrangerade.
Det pågår ett projekt runt Slorudsälven. Dels håller man på med en restauering eller återställning efter timmerflottningen. Dels ska man gräva omlöp runt de mindre kraftstationer som finns där för fiskvandring och dels håller hela älven på att bli ett naturreservat.
Nu kommer jag inte ihåg exakta antalet men enligt Länsstyrelsens Helena Malmestrand finns det ca 108 skogsreservat i Värmland men bara 2 vattendrag!
Slorudsälven skulle i så fall bli nr 3.

För mig som fiske och naturintresserad betyder älven mestadels lekplatser för Värmelns öringar.
Men älven är mer än så.
Eftersom fisken inte haft fri tillgång till hela älven och biflöden har det blivit flera "stammar" med öringar. Det är ju som bekant flera sjöar och tjärn "efter vägen" som via bäckar och mindre älvar ligger i ett helt nätverk med varandra. Och överallt finns det mer eller mindre öring och kunde man hjälpa dessa till en bättre fortplantning så skulle vi ha fiskevatten av absolut toppklass däruppe i skogarna!

Delar av älven som är återställd efter forna tiders bruk.

Det finns även Flodpärlmussla i älven och det är mycket tack vare den som satsningarna där görs.
Vattenkvaliteten ska visst också vara bra. Så bra att älven även blivit omnämnd internationellt och ingår i EU:s kommande skyddsprojekt.

Vi fick en ordentlig och bra genomgång över insektslivet i älven.
Både vilka arter som måste ha bra vattenkvalitet och vilka arter som är mer "härdade".
Anders Ljunggren visste vad han pratade om och gjorde det hela mycket intressant.

Även vikten av att lämna orörd mark utefter älvarna betonades.
Och eftersom blandningen av deltagarna var såpass spridd blev det väldigt intressanta och lärorika diskussioner. Det finns en hel del att tänka på kan man väl summera det hela med. Och går man tillbaka lite i tiden finns det en hel del beslut från högre instanser som idag kan ifrågasättas......

Regnet hamrade på oss hela dagen och man fick försöka skydda sig så gott man kunde. För en del gick det bra medan en del hade större bekymmer...

Vi avslutade dagen med att Bo-Erland Johansson från Skogsstyrelsen visade den senaste åtgärden.
Vid utloppet av den här sjön ligger en gammal bro som samtidigt fungerade som en fördämning av sjön. Man dämde helt enkelt upp hela sjön som en stor damm för reservvatten till äldre sågverk, kvarnar och kraftstationer. Nu finns bara kraftstationerna kvar och de är numer moderniserade så fördämningen behövs inte längre och har rivits bort.
Under bron håller Bo-Erland på att lägga stora betongblock som ska fungera som trappor för fisken eftersom höjdskillnaden är för stor.
Nedanför bron har det lagts ut stora stenar i vattnet och lekgrus ska läggas ut på ett strategiskt rätt ställe.
Det är en enorm mängd arbete som utförts!

Skulle vilja tacka arrangörer, medverkande och deltagare för en väldigt intressant dag.
Men beställ bättre väder nästa gång....
Tjipp//Micke

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar