onsdag 11 april 2012

Rapport från årsmötet

Deltog på norra Värmelns FVO:s årsmöte i går.
Det blev en mycket intressant och lärorik kväll, måste jag säga.
I Värmeln har det under många år satts ut gös i hopp om att kunna stärka den urgamla gösstammen i sjön. Men det har gått sådär....
Det verkar nämligen som om att inte fortplantningen fungerar riktigt som den ska. Alla gösar som fångas är i samma storlek varje år. Förutom några större och äldre individer som ibland råkar komma upp.
Nu tar man hjälp från Sportfiskeakademin i Forshaga för att göra en grundlig utredning om gösbeståndet.
Två talesmän från Akademin informerade om sina planer och sitt "räddningspaket".
De förevisade även grunderna inom vertikalfisket, vilket jag tror gjorde många åhörare lite nyfikna:)
Under 2 dagar i maj kommer Akademin att provfiska med ett flertal båtar.
De kommer att med hjälp av vertikalfiske försöka lokalisera eventuella lekområden. På dessa områden, om nu några hittas, kommer risvasar att placeras ut.
Vasar kommer troligtvis oxå placeras på andra platser om dessa ser gynnsamma ut som en framtida lekplats.
Ett intressant försök, hämtat från Holland, med en typ av "provvase" kommer oxå att testas.
Det här kommer att fortgå under tre år, innan en sammanställning och slutgiltig uppföljning sker.
Det ska bli väldigt intressant att se hur det här utvecklar sig.

Vi fick även en ingående info om den satsning som görs för öringen i sjön.
Älvarna, Slorudsälven och Bakälven restaureras för fullt med lekgrus och stora stenar. Det grävs även biflöden runt tre kraftstationer som ska underlätta vandringen åt båda håll.
Värmelns öringar har hittills haft 0,4 hektar vatten att leka i.
Efter satsningen som nu görs ökar detta till 14 hektar!
En viss skillnad....:)
Värmeln, mina vänner, kan bli ett mycket bra vatten om några år!
Tjipp//Micke

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar