torsdag 12 april 2012

Nu är det dags!

Inbjudan till trollingtävling på Värmeln 17/5 2012

Anmälan och frågor till Böjda Spön Arvika 0570-711 690
Max 30 båtar, först till kvarn. Avgift 350:- (betalas på plats)
Träningsfiske förbjudet 10 dagar innan.
Förutom på tävlingsdagen är det max 3 spön per båt tillåtet på Värmeln.
Priser för högsta totalvikter och störst gädda. Bl.a. 5000:- i 1:a pris
Korv och dricka finns att köpa.
Anmälan är bindande pga det fåtal platser som det finns.

Regler
· Endast trollingfiske, det är inte tillåtet att kasta ut betet, utan det skall släppas ut bakom båten.
· Fiske får endast bedrivas inom tävlingsområdet, se sjökort.
· Flytväst / flytoverall är obligatoriskt.
· All fångst tillfaller arrangören.
· Varje team har själva ansvar för eventuella skador på annans egendom.
· Max antal spön/beten är 6 st.
· Endast artificiella beten, betesfisk är inte tillåten.
· Endast Gädda räknas, all annan fångst skall ovillkorligen returneras, med största möjliga skonsamhet.
· Minimimått är 50 cm .
· Fångst skall omedelbart avlivas, levande fisk kommer ej att vägas .
· Deltagare måste vara innanför piren innan tävlingstidens slut.
· Skulle tävlingstiden kortas, p.g.a. ex dåligt väder, räknas 4tim som giltig tävlingstid.
· Alla team måste vara representerade av minst 1pers från besättningen vid kaptensmöte.
· Ingen alkohol på sjön.
· Övrigt gäller allmänna sjöregler och speciellt högerregeln.
· Bryter något team mot regelförordningen, leder det till diskvalifikation.
· Deltagande sker på egen risk.
Tider
Start efter kaptensmöte 08.00
Målgång 17.00
Välkomna hälsar Böjda Spön AB och Värmelns FVO.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Nu är det dags för årets roligaste trollingtävling!
Det är ju även årets enda dag som man får köra regelrätt trolling på Värmeln.
Sjön har levererat ett flertal fina gäddor under vintern/våren. Här finns det grov fisk åt alla!
Men vänta inte för länge med anmälan.....platserna brukar gå åt fort.
Tjipp//Micke

1 kommentar: